Przebudowa i rozbudowa istniejącego boiska przy ulicy Kościelnej w Jastrzębiu-Zdroju - ETAP I