XXI Finał Rambitu dla Przedszkolaków "Ole, Ole Przedszkole" foto. J.Staśkiewicz